کوتاه کننده لینک

قوانین و ضوابط سایت:

کاربران می بایست از درج محتوای نامناسب و هجو که شامل موارد زیر می شود خودداری کنند در غیر اینصورت اطلاعات آنان حذف خواهد شد. 1- سایت هایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و خلاف شرع می باشند 2- سایت هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند 3- سایت هایی که به نحوی به توهین قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف مشغولند 4- سایت هایی که به کارهای غیر قانونی اشتغال دارند 5- سایت هایی که به فروش اجناس غیر مجاز میپردازند هرگونه تغییر در کدهای سیستم که باعث تغییر در روند کار سایت شود تخلف محسوب میشود. کوتاه کردن لینک هایی که قبلا در دیگر سرویس های کوتاه کننده لینک کوتاه شده غیر مجاز شناخته شده و در صورت انجام این کار موجودی کاربر بلاکه خواهد شد. مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید.