کوتاه کننده لینک

حفظ حریم خصوصی

اطلاعات کاربران بر روی سرور های امن DARA.CLOUD ذخیره می شوند و محرمانه هستند و در هیچ صورت غیر از حکم مراجع قضایی در اختیار هیچ سازمان و یا فردی قرار نمی گیرند.